Wycofane produkty do dezynfekcji rąk
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) umieszcza kolejne środki do dezynfekcji rąk na liście produktów, których nie należy stosować. Obecnie znajduje się na niej 196 pozycji.

Wiele wycofywanych produktów zawiera metanol lub 1-propanol, które są bardzo niebezpieczne. Tylko alkohol etylowy i alkohol izopropylowy (znany również jako 2-propanol) są dopuszczalnymi rodzajami alkoholu w środkach do dezynfekcji rąk - zgodnie z FDA.

Pełną listę wycofywanych produktów można znaleźć na stronie FDA.

Wyniki testów agencji wykazały również, że niektóre środki do dezynfekcji rąk miały znacznie niższe poziomy składnika aktywnego niż wymieniono na etykietach. CDC zaleca, aby środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu zawierały co najmniej 60% alkoholu etylowego (czasami na etykiecie wymieniany jako "alkohol").

W przypadku innych produktów na etykietach znaleziono fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, w tym niezgodne z prawdą twierdzenia, że dana marka zapobiega rozprzestrzenianiu się Covid-19 lub chroni przed wirusami czy bakteriami przez określony czas.

Metanol lub alkohol metylowy jest używany do produkcji paliwa rakietowego i płynu przeciwdziałającemu zamarzaniu i nigdy nie należy go wcierać w skórę lub połykać. Według FDA połknięcie lub picie środków odkażających do rąk zanieczyszczonych metanolem może powodować poważne problemy zdrowotne, w tym trwałą ślepotę i śmierć.

1-propanol lub alkohol 1-propylowy są używane do produkcji rozpuszczalników przemysłowych i mogą być również toksyczne po połknięciu. Spożycie środka odkażającego do rąk z 1-propanolem może spowodować spowolnienie oddychania i częstości akcji serca i doprowadzić do śmierci - twierdzi FDA. Objawy narażenia mogą obejmować dezorientację, problemy ze świadomością oraz spowolnienie tętna i oddechu.

Nie stosować na zwierzętach

FDA twierdzi również, że środki odkażające do rąk nigdy nie powinny być używane u zwierząt domowych. Jeśli środek dezynfekujący znajdzie się na skórze zwierząt lub zostanie przez nie przypadkowo połknięty (np. przez przegryzienie butelki) FDA zaleca natychmiastowy kontakt z weterynarzem lub centrum kontroli zatruć u zwierząt.

JM