----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W ostatni weekend lutego w Chicago odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. W sobotę za pośrednictwem platformy elektronicznej członkowie zrzeszenia dyskutowali nad osiągnięciami minionej kadencji oraz wysłuchali sprawozdań ustępujących członków władz oraz prezentacji kandydatów ubiegających się o wybór do nowych władz. Dla zachowania wymogu tajności wyborów w niedzielę w szkole im. Trójcy Świętej przy zachowaniu obostrzeń związanych z pandemią odbyła się część wyborcza.

W wyniku tajnego glosowania prezesem ZNP została wybrana dotychczasowa pierwsza wiceprezes Ewa Koch, ze szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Funkcję pierwszego wiceprezesa nauczyciele powierzyli Ilonie Sobiech ze szkoły im. Henryka Sienkiewicza. Drugim wiceprezesem wybrano Urszulę Gawlik, ze szkoły im. Tadeusza Kościuszki, a Anetta Wesołowska ze szkoły im. Trójcy Świętej została trzecim zastępcą pani prezes. W skład zarządu powołano dwóch sekretarzy protokółowych – Annę Siek ze szkoły im. Feliksa Konarskiego i Annę Wilczek ze szkoły im. Tadeusza Kościuszki. Funkcję sekretarzy korespondencyjnych będą pełniły Alicja Nawara ze szkoły im. Maksymiliana Marii Kolbe i Anna Witkowska ze szkoły im. Feliksa Konarskiego. Skład prezydium uzupełniają: Bernadetta Ciurej ze szkoły im. Tadeusz Kościuszki, Anna Dunajewska ze szkoły im. Czesława Miłosza, Barbara Gawrońska ze szkoły im. Juliusza Słowackiego, Małgorzata Jagoda reprezentująca szkołę im. Feliksa Konarskiego oraz Wiesława Dziedzic ze szkoły im. Gen. Władysława Andersa.

Wybrano także pięcioosobową Komisję Rewizyjną w składzie: Helena Zając – szkoła im. Tadeusza Kościuszki, Joanna Czapla – szkoła im. Maksymiliana Marii Kolbe, Ewa Jabłońska – szkoła im. Gen. Kazimierza Pułaskiego, Barbara Mianowany – szkoła im. Czesława Miłosza oraz Agata Pawłowska-Borek reprezentująca Polską Szkołę Języka Polskiego w Burr Ridge.

Prezes Ewa Koch mówiąc o stojących przez zrzeszeniem najpilniejszych działaniach powiedziała, że będą one nakierowane na popularyzowanie nauki w polskich szkołach. W dobie pandemii odnotowany został 30 procentowy spadek zainteresowania nauką. „To bardzo niebezpieczna tendencja, której musimy jakoś zaradzić. Będziemy starali się opracować strategię, która skutecznie pomoże przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku. Będziemy bardzo blisko współpracować ze szkołami i opracowywać wspólne strategie. Ta pandemia pokazała, jak trudną i odpowiedzialną rolę pełnią dyrektorzy naszych szkół. Chcemy stworzyć forum dyrektorów, na którym moglibyśmy dzielić się własnymi doświadczeniami. Spotykać się i wymieniać się dobrymi praktykami i radami. Pokazywać sobie, co w danej szkole najlepiej się udaje i w ten sposób zdobywać więcej doświadczenia i uczyć się jeden od drugiego. Nie zapominamy o nauczycielach, bo oni bardzo liczą na organizowanie dalszych szkoleń i warsztatów. Chcieliśmy pójść w kierunku szkoleń, które dotyczyłby albo określonych poziomów nauczania albo grup wiekowych. Wtedy nauczyciel uzyskuje więcej narzędzi, które może wykorzystać na lekcjach. Kolejna sfera, to rodzice, którzy są animatorami polonijnej edukacji, bo gdyby nie zapisali dziecka do szkoły, nie włączali w organizowanie nauki i co najważniejsze, co tydzień go nie dostarczali do szkoły, to z tych pomysłów nic by nie wyszło. Będziemy starali się częściej z rodzicami spotykać, słuchać, czego oni oczekują i wspierać ich tak samo” – powiedziała pani prezes podkreślając, że zrzeszenie dużo uwagi będzie poświęcało przedsięwzięciom konkursowym, szczególnie tym o wymiarze międzyszkolnym. To pewna forma sprawdzenia się w gronie koleżanek i kolegów z różnych placówek, co ma znaczenie mobilizujące. Będą organizowane konkursy rocznicowe związane z tym, co się w danym roku dzieje oraz innymi wydarzeniami. Inwencja na tym polu należy do członkiń całego zarządu organizacji. Jedną z najbardziej atrakcyjnych dla uczniów form koleżeńskiego życia szkolnego z pewnością są zabawy studniówkowe. Niestety, ze względu na Covid-19 w tym roku zabawa nie odbyła się w ostatni weekend stycznia. Została przeniesiona na maj jako bal absolwentów. Jednak nie ma pewności, czy się odbędzie.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak