Maturzystka z Chicago laureatką konkursu „Być Polakiem”
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Nicole Kwaśny, absolwentka szkoły sobotniej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Chicago została laureatką Ogólnoświatowego Konkursu „Być Polakiem”. Laureatka napisała esej pt. „Solidarność – tak czy nie”. W jedenastej edycji imprezy organizowanej przez Fundację „Świat na Tak” wzięło udział kilkuset uczniów z całego świata.

W swojej pracy Nicole odniosła się do znaczenia i symboliki słowa „Solidarność” dla Polaków, a szczególnie ludzi młodych. Wskazała na znaczenie solidarności pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi na przestrzeni dziejów. Przypomniała najważniejsze wydarzenia związane z powstaniem i działaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz jego liderów. W swojej pracy Nicole pisała o znaczeniu tego wyrażenia w dobie współczesnej, podkreślając, że bycie solidarnym z krajem swojego pochodzenia jest wyrazem patriotyzmu. Przytoczyła kilkanaście przykładów zaangażowania młodych Polaków w działalność charytatywną na rzecz ludzi pokrzywdzonych przez los i potrzebujących pomocy. „Czułam potrzebę, aby chociaż w małym stopniu pomóc tym, którzy może niedawno przyjechali z Polski i jeszcze spotkał ich ciężki los. Urodziłam się i mieszkam w Chicago, ale czuję potrzebę utrzymywania więzi z Polską i Polakami. Mam to szczęście, że urodziłam się w rodzinie, która zaszczepiła we mnie polskość” – napisała laureatka. Wspomniała o imprezach muzycznych, w których osobiście uczestniczyła oraz przedsięwzięciach przybliżających i utrwalających polskie tradycje, zwyczaje i obrzędy. W podsumowaniu pracy napisała: „Jako szesnastolatka uważam, że bardzo jest potrzebne, aby być solidarnym z Polską i Polakami, ponieważ dzięki temu wzmacniam swoje korzenie, polską kulturę, czuję się częścią jednej wielkiej polskiej rodziny”.

43

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w lipcu na Zamku Królewskim w Warszawie. Niestety, ze względu na panującą pandemię laureatka nie mogła w niej uczestniczyć. Nicole Kwaśny jest wszechstronnie uzdolnioną młodą skrzypaczką grającą w prestiżowej chicagowskiej orkiestrze młodzieżowej oraz Akademii Muzycznej PaSO.

Tekst i zdjęcie: Andrzej Baraniak