----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

22 czerwca 2021

Udostępnij znajomym:

Od 19 czerwca 2021 r. obywatele oraz rezydenci USA podróżujący w ramach międzynarodowego ruchu lotniczego są ponownie uprawnieni do wjazdu do Polski.

19 czerwca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego.

Obywatele Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Australii, Izraela i Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadają prawo pobytu na terytorium tych państw mają prawo wjazdu na terytorium Polski.

jm

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----