----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----
Agata Gostyńska-Frakt

Agata Gostyńska-Frakt


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij swoim znajomym:

Jak podał ostatnio Departament Stanu, Polska ponownie została przyłączona do listy krajów, które mogą brać udział w loterii wizowej, tzw. Diversity Lottery, DV 2023. Loteria Wizowa jest programem Departamentu Stanu, w ramach którego osoby z krajów posiadających mniejszą reprezentację w USA, mogą starać się o pobyt stały na podstawie losowania komputerowego.

W tym roku z wylosowanych wiz będzie mogło skorzystać więcej osób przebywających w USA nielegalnie, dzięki wprowadzeniu kilka lat temu poszerzonego programu provisional waiver. W ramach tego programu osoba przebywająca w USA nielegalnie i wylosowana w loterii wizowej może starać się o waiver „przebaczenie” swej nielegalnej obecności przez małżonka lub rodzica - obywatela lub rezydenta USA. Otwiera to drogę do otrzymania pobytu stałego wielu imigrantom, którzy są sponsorowani lub będą wylosowani w loterii, ale przebywając nielegalnie w USA, nie mogli do tej pory swojego procesu dokończyć. Teraz będą mogli, pod warunkiem, że mają małżonka lub rodzica, który jest obywatelem lub legalnym rezydentem USA (posiadaczem zielonej karty) i udowodnią, że byłoby to dla tych rodziców lub małżonków olbrzymią krzywdą, gdyby wylosowany aplikant nie mógł otrzymać wizy pobytu stałego.

Kilka lat temu Departament Stanu wprowadził system rejestracji elektronicznej, aby proces loterii był efektywniejszy i bezpieczniejszy. Departament korzysta ze specjalnych technologii oraz innych środków, aby zidentyfikować osoby, które dopuszczają się fałszerstw w celu nielegalnej imigracji lub wysyłają zgłoszenia wielokrotnie.

OKRES REJESTRACJI NA DV – 2023. od 6 października 2021 do 9 listopada 2021

Zgłoszenia udziału w loterii wizowej DV-2023 muszą być złożone w formie elektronicznej od południa wschodnioamerykańskiego czasu letniego (EDT), a więc 11 rano czasu chicagowskiego, 6 października 2021 (środa) do południa wschodnioamerykańskiego czasu letniego (EDT), a więc 11 rano czasu chicagowskiego, 9 listopada 2021 (wtorek).

W okresie rejestracyjnym uczestnicy loterii mogą uzyskać dostęp do elektronicznego zgłoszenia udziału w loterii korzystając wyłącznie ze strony dvprogram.dvprogram.state.gov. Zgłoszenia przesyłane w formie pisemnej nie będą akceptowane. Departament Stanu odradza wysyłanie zgłoszenia w ostatnim tygodniu okresu rejestracyjnego. Zwiększony napływ zgłoszeń może spowodować opóźnienia w funkcjonowaniu strony internetowej. Żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane, gdy minie południe 9 listopada 2021 wschodnioamerykańskiego czasu letniego (EDT).

WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII

a) Uczestnik loterii musi pochodzić z kraju wymienionego na liście. Osoby urodzone w Polsce mogą brać udział w loterii wizowej DV-2021 trwającej do 9 listopada 2021.

b) Uczestnik programu DV musi spełniać wymagania programu DV pod względem wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych: ssoba ubiegająca się o wizę DV musi posiadać pełne wykształcenie średnie lub jego odpowiednik (pomyślne ukończenie dwunastoletniego programu nauczania szkoły podstawowej i średniej); LUB dwuletnie doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich pięciu lat w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź doświadczenia zawodowego. Do ustalenia, czy doświadczenie zawodowe jest wystarczające do spełnienia wymogów programu, stosowana będzie baza danych O*Net OnLine Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych.

c) Osoba przebywająca obecnie w USA, która chce starać się o pobyt stały przez loterię wizową, jak każda inna osoba starająca się o pobyt stały w USA, musi:
- przebywać w USA legalnie lub
- jeśli jest nielegalnie, musi podlegać ustawie 245 (i) lub kwalifikować się na provisional waiver.

Ustawie 245 (i) podlegają osoby, dla których petycje imigracyjne lub aplikacje w Departamencie Pracy (Labor Certification application) na pobyt stały złożone były przed 30 kwietnia 2001. Jeśli petycja taka została złożona między 15 stycznia 1998 a 30 kwietnia 2001, to osoba taka musi również udowodnić, że była w USA w dniu 21 grudnia 2000.

W loterii mogą również od kilku lat brać udział osoby, które w USA są nielegalnie, ale kwalifikują się na provisional waiver (odstępstwo od prawa). Na provisional waiver kwalifikują się osoby, które mają rodziców obywateli lub rezydentów (posiadaczy zielonej karty) lub małżonka obywatela lub rezydenta, jeśli udowodnią, że niedopuszczenie aplikanta do pobytu stałego byłoby dla tychże rodziców lub małżonków olbrzymią krzywdą. Provisional waiver przyznawane są dość liberalnie.

- o loterię mogą również starać się osoby z wygasłymi wizami F lub J, jeśli były one wydane na tzw. duration of status.

d) Osoby starające się o loterię wizową za granicą muszą się upewnić, czy nie podlegają zakazom powrotu. A więc na przykład nie będą mogły starać się osoby, które wyjechały z USA po nielegalnym pobycie, jeśli nielegalny pobyt przekroczył okres 6 miesięcy, chyba że kwalifikują się na wyżej wymieniony waiver, lub przebywają już poza USA dłużej niż 10 lat.

e) Departament Stanu będzie przyjmował wyłącznie kompletne Elektroniczne Zgłoszenia Udziału w loterii wizowej przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.dvprogram.state.gov w wyżej podanym okresie rejestracyjnym.

f) Jeżeli od jednej osoby wpłynie więcej niż JEDNO zgłoszenie, wszystkie jej zgłoszenia będą zdyskwalifikowane bez względu na to, kto je wysłał. Uczestnik loterii może samodzielnie przygotować i przesłać zgłoszenie lub ktoś inny może to uczynić w jego imieniu. Rejestracja zgłoszenia online w programie DV nie wymaga ponoszenia ŻADNYCH KOSZTÓW lub OPŁAT.

g) Po pomyślnym zarejestrowaniu zgłoszenia na ekranie pojawi się potwierdzenie zawierające imię, nazwisko uczestnika oraz unikalny numer potwierdzenia. Uczestnik musi wydrukować i zachować potwierdzenie korzystając z funkcji drukowania przeglądarki i koniecznie zachować numer potwierdzenia. Począwszy od 8 maja 2022 można będzie sprawdzić status własnego zgłoszenia DV-2023 wpisując na stronie www.dvprogram.state.gov w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) swój unikalny numer potwierdzenia oraz dane osobowe. Jedynie poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie można dowiedzieć się, czy zgłoszenie uczestnika DV-2023 zostało wylosowane, uzyskać instrukcje dotyczące dalszego postępowania i poznać termin rozmowy w sprawie wizy imigracyjnej. Dlatego zachowanie numeru potwierdzenia jest tak ważne. Departament Stanu nie ma możliwości udostępnienia numeru potwierdzenia uczestnika, jeśli zostanie on zgubiony.

h) Należy załączyć wszystkie wymagane fotografie. Zgłoszenie będzie odrzucone, jeśli uczestnik loterii nie załączy wszystkich wymaganych fotografii. Do zgłoszenia E-DV musza być załączone elektronicznie ostatnio wykonane fotografie:
- uczestnika loterii
- współmałżonka
- każdego dziecka w stanie wolnym, które nie ukończyło 21 lat, gdy wysyłane było zgłoszenie, w tym wszystkich dzieci biologicznych, adoptowanych oraz pasierbów nawet, jeśli dziecko nie mieszka już z uczestnikiem loterii lub uczestnik loterii nie planuje wyjazdu dziecka w ramach programu loterii DV.

Zgłoszenie w systemie E-DV jest niekompletne, jeśli nie powiedzie się załączenie wymaganych fotografii współmałżonka i każdego dziecka. Zgłoszenie nie będzie przyjęte i musi być złożone ponownie.

Nie trzeba jednak wysyłać fotografii małżonka lub dzieci, którzy są już obywatelami lub rezydentami USA.

Fotografia musi być aktualna, zrobiona w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Jeśli osoba wykorzysta tę samą fotografię, którą załączyła do aplikacji o loterię w zeszłym roku, to zgłoszenie tej osoby zostanie odrzucone.

i) Na zgłoszeniu należy wymienić współmałżonka oraz wszystkie dzieci w stanie wolnym, które nie ukończyły 21 lat, bez względu na to, czy mieszkają z głównym uczestnikiem loterii i czy zamierzają emigrować do USA w ramach loterii DV, z wyjątkiem dzieci, które są obywatelami amerykańskimi lub stałymi rezydentami. Żona/mąż lub dziecko, które ma obywatelstwo amerykańskie lub status stałego rezydenta nie potrzebuje wizy DV. Należy jednak umieścić w zgłoszeniu i załączyć zdjęcia wszystkich członków rodziny, którzy będą ubiegać się o wizę DV. Zdjęcia grupowe lub rodzinne nie będą przyjmowane. Dla każdego członka rodziny należy załączyć oddzielne zdjęcie.

Brak w systemie E-DV odpowiedniego zdjęcia każdej osoby może spowodować dyskwalifikację głównego uczestnika oraz odmowę wiz wszystkim osobom występującym w sprawie podczas rozmowy wizowej.

United States of America social security and green card with US flag on the background. Immigration concept. Closeup with shallow depth of field.

LOSOWANIE UCZESTNIKÓW

Spośród poprawnych zgłoszeń komputer wylosuje uczestników zgodnie z zasadami dostępności wiz dla każdego regionu oraz kraju. Wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie DV-2023, będą musiały odwiedzić stronę E-DV Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check), aby sprawdzić, czy zostały wylosowane, posługując się numerem potwierdzającym, zapisanym podczas rejestracji zgłoszenia DV-2023. Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie dostępne począwszy od 8 maja 2022, na stronie E-DV www.dvprogram.state.gov. Osoby wylosowane będą kierowane do strony potwierdzającej, gdzie znajdą dalsze instrukcje, w tym informacje o opłatach związanych z imigracją do Stanów Zjednoczonych. Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie dla osób wylosowanych jedynym sposobem uzyskania informacji o wylosowaniu do program DV-2023. Departament Stanu nie będzie wysyłał listów z zawiadomieniem. Osoby wylosowane NIE otrzymają powiadomienia drogą e-mailową. Informacja o NIEWYLOSOWANIU będzie dostępna dla osób NIEWYLOSOWANYCH poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika.

Współmałżonkowie osób wylosowanych oraz ich nieżonate/niezamężne dzieci, które nie ukończyły 21 lat, mogą ubiegać się o wizy, aby towarzyszyć głównemu uczestnikowi lub dołączyć do niego. Wizy DV-2023 będą wydawane od 1 października 2022 do 30 września 2023.

Osoby wylosowane, które przebywają w USA i kwalifikują się na odbiór pobytu stałego w USA, będą przechodziły proces Adjustment of Status w lokalnych biurach imigracyjnych. Osoby wylosowane, które przebywają za granicą lub będą wyjeżdżać po otrzymaniu provisional waiver, będą przechodziły ten proces w konsulatach USA. Wizy imigracyjne muszą być przyznane przed 30 września 2023, inaczej wylosowana wiza przepada.

INSTRUKCJE

Wszystkie instrukcje odnośnie formularza elektronicznego, wymaganych informacji, fotografii, jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Stanu pod adresem: http://travel.state.gov

Tym korzystającym z loterii DV 2023 pozostaje mi tylko życzyć: Good Luck!

Agata Gostyńska-Frakt
Adwokat imigracyjny i rodzinny
Tel. 312-644-8000
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.