----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Polonijne obchody 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Wietrznym Mieście odbyły się w ostatnią niedzielę sierpnia w kościele pw. Świętej Trójcy. Z inicjatywy Koła „Solidarność” w Chicago odprawiona została msza święta za Ojczyznę.

Nabożeństwo rocznicowe sprawował dyrektor Misji, ks. Andrzej Totzke oraz ekonom ks. chrystusowców, ks. Bogdan Molenda, który w wygłoszonym kazaniu mówił między innymi o solidarnościowych postulatach i znaczeniu słowa solidarność.

„Solidarność, to było słowo, które przywracało naszą godność, to było słowo, które otwierało nasze serca na potrzeby drugich, bo solidarność to jeden i drugi razem. To było słowo, które smakowało wolnością. To było święte słowo i idea była święta, mimo że nie pisana przez Boga, ale przez ludzi w 21 postulatach (…).

DSC 4472 2

29 sierpnia w kościele pw. Świętej Trójcy odprawiona została msza św. za Ojczyznę zamówiona przez Koło „Solidarność” w Chicago

Była tam mowa o wolności, wolności słowa, religii, nauczania, drukowania, o poszanowaniu dla przekonań ludzkich. Ile tam było różnych innych pięknych rzeczy. Było, trzeba powiedzieć było. Dzisiaj po 41 latach trzeba by zadać pytanie, które zadaje w swoim rachunku dla dorosłego ks. Twardowski – jak daleko odszedłeś? Jak daleko odeszliśmy od tego świętego ideału, od tej wiosny, która trwała do grudnia, do stanu wojennego i mimo że wybuchła później znowu wolnością, to czy my, w naszych sercach, tamte ideały żeśmy zachowali? – mówił w kazaniu ks. Bogdan Molenda

Uczestników rocznicowych obchodów przywitał prezes Koła Bogdan Strumiński, który przypomniał wydarzenia sprzed 41 lat i mówił o potrzebie kultywowania pamięci o tamtych wydarzeniach, które otworzyły drogę do wolności polskiemu narodowi.

DSC 4550

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele organizacji polonijnych i Konsulatu Generalnego RP. Od lewej: prezes ZP w AP Józef Cikowski, konsulostwo Leonarda i Piotr Semeniukowie oraz Julian Walas, prezes Towarzystwa Strzelce Wielkie

W mszy św. uczestniczył konsul Piotr Semeniuk z małżonką Leonardą, dla których było to ostatnie spotkanie z Polonią przed wyjazdem do Polski po zakończeniu czteroletniej misji dyplomatycznej w Wietrznym Mieście. Stało się to okazją do złożenia podziękowań i życzeń. W imieniu parafii życzenia wraz z ikoną przedstawiającą Trójcę Świętą przekazali prezes Rady Parafialnej Robert Wasilewski i Elżbieta Majchrowska. Dołączyli do nich dyrektor miejscowej szkoły sobotniej Maria Baran i Agnieszka Bastrzyk, sekretarz Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego. Replikę szabli amerykańskiej z okresu wojny secesyjnej wraz z podziękowaniami za opiekę i współpracę wręczyli koordynatorzy działającego przy Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich Przystanku Historia IPN w Wietrznym Mieście: Helena Sołtys, Bernadetta Manturo i Marek Adamczyk. Sekretarz korespondencyjna Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Alicja Nawara i dyrektor szkoły Maria Baran przekazały album ze zdjęciami obrazującymi czteroletni okres współpracy dyplomaty ze szkołami polonijnymi.

W gronie uczestników nabożeństwa byli również przedstawiciele organizacji polonijnych. Związek Podhalan w Ameryce Północnej reprezentował prezes Józef Cikowski z grupą członków i prezesów kół podhalańskich. Związek Klubów Polskich reprezentował prezes Jan Kopeć oraz prezes Towarzystwa Strzelce Wielkie Julina Walas. Wartę honorową przy ołtarzu z pocztem sztandarowym Koła „Solidarność” zaciągnęli członkowie Plutonu Reprezentacyjnego Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. Tadeusza Kościuszki oraz kół góralskich: Biały Dunajec, Podhalanek i Ochotnica.

DSC 4813

Koordynatorzy Przystanku Historia wręczyli konsulowi replikę szabli amerykańskiej z okresu wojny secesyjnej

Tekst i zdjęcia: AB/NEWSRP