W dwudziestą rocznicę śmierci Jana Karskiego
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W przededniu dwudziestej rocznicy śmierci Jana Karskiego członkowie chicagowskiego Przystanku Historia i Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago złożyli kwiaty przy tablicy umieszczonej w chicagowskim muzeum Holocaustu, która upamiętnia zasługi autora książki „Tajne państwo” w poinformowaniu wolnego świata o zagładzie polskich Żydów. Delegacja złożyła również kwiaty pod tablicami z nazwami ulic Jana Karskiego i Ireny Sendler, które znajdują się w rejonie skrzyżowania ulic Milwaukee i Lawrence na terenie dzielnicy Jefferson Park.

O zasługach Jana Karskiego w ujawnieniu światu prawdy o Holocauście narodu żydowskiego mówił prezes ZNP Tadeusz Młynek, prof. Bożena Nowicka-McLees, rektor studiów polskich na uniwersytecie Loyola oraz Helena Sołtys, Bernadetta Manturo i Marek Adamczyk z Przystanku Historia. 

„Był to wspaniały, wielki Polak, który działając w konspiracji przekazał swoją szokującą relację naocznego świadka zbrodni hitlerowskich na Żydach wielu przywódcom wolnego świata. W gronie jego rozmówców byli między innymi: brytyjski minister spraw zagranicznych Anthony Eden, amerykański sekretarz stanu Cordell Hull, sędzia amerykańskiego Sądu Najwyższego Feliks Frankfurter oraz sam prezydent Franklin Roosevelt, u których w 1943 roku Karski apelował o podjęcie działań w obronie życia resztek społeczności żydowskiej w Polsce. O sytuacji Żydów w okupowanej Polsce oraz tym, co się dzieje w okupowanym kraju napisał książkę „Story of a Secret State”, która już w 1944 roku stała się bestsellerem. Przez 40 lat był wykładowcą na uniwersytecie Georgetown. Prezydent Barak Obama pośmiertnie odznaczył Karskiego Medalem Wolności, najwyższym amerykańskim odznaczeniem cywilnym” – powiedziała prof. Bożena Nowicka McLees

Dwudziesta rocznica śmierci wielkiego dyplomaty, profesora Jana Karskiego jest znakomitą okazją do tego, żeby uczcić pamięć o tym wielkim Polaku, który z narażeniem własnego życia dawał świadectwo prawdzie o zagładzie narodu żydowskiego podczas hitlerowskiej okupacji. Jan Karski zmarł 20 lat temu, ale jego dziedzictwo przetrwało. Zobowiązuje ono do rozpowszechniania ducha tolerancji i odpowiedzialności obywatelskiej oraz sprzeciwu wobec haseł i ideologii totalitarnych, które torują drogę konfliktom, ksenofobii, rasizmowi i antysemityzmowi. Jan Karski jest uważany za bohatera ludzkości, który działając w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach starał się dać świadectwo prawdzie.

„Mam przyjemność pracować w szkole im. Jana Karskiego. Kiedy kilka lat temu zakładaliśmy tę szkołę, zgłosiłem propozycję, aby nazwać ją imieniem tego wielkiego Polaka. Cieszę się, że możemy dzisiaj czcić rocznicę śmierci tego wielkiego humanisty i ten przekaz, który starał się dać całemu światu, my wpajamy naszej młodzieży, naszym uczniom. Mamy wielką przyjemność, że dzięki staraniom profesor Bożeny Nowickiej McLees na terenie naszej polonijnej dzielnicy jest również ulica nazwana jego imieniem” – powiedział Marek Adamczyk reprezentujący Przystanek Historia.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak