Wysyłka wniosków do głosowania korespondencyjnego
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Po raz pierwszy, ponad 900,000 wyborców Chicago otrzyma pocztą wnioski do głosowania korespondencyjnego wraz z kartą wyborcy, pomiędzy 16 a 28 lipca. Kolejne 500,000 wyborców otrzyma kartę wyborcy wraz z informacją, jak złożyć wniosek. Trzecia grupa około 120,000 wyborców, którzy już złożyli wnioski, aby głosować korespondencyjnie, otrzyma kartę wyborcy oraz informacje, kiedy mogą spodziewać się karty do głosowania, a następnie kiedy należy ją zwrócić.

“Wyborcy w zawiadomieniu znajdą informacje o nowym systemie, za pomocą którego będą mogli śledzić karty do głosowania, jak również informacje o możliwościach zwrócenia kart do głosowania. Wyborcy mogą zwrócić karty wyborcze drogą pocztową lub mogą dostarczyć karty do zabezpieczonych skrzynek znajdujących się w placówkach wczesnego głosowania” - oświadczyła przewodnicząca Komisji Wyborczej, Marisel A. Hernandez.

Dyrektor wykonawczy Komisji Wyborczej, Lance Gough stwierdził, iż ponad 120,000 wyborców Chicago, którzy złożyli wnioski do głosowania korespondencyjnego to prawdziwy rekord.

“Teraz to tylko kwestia czasu, zanim zobaczymy, jak wyborcy Chicago podwoją, potroją, a może i nawet pięciokrotnie zwiększą te rekordy od wyborów w marcu 2020 r. a wcześniej od II wojny światowej w listopadzie 1944 r." - oświadczył Lance Gough.

Wysyłka zawiadomień jest częścią nowej ustawy wyborczej, która:

- Wymaga wysłania wniosków do głosowania korespondencyjnego, do wyborców stanu Illinois, którzy głosowali w ostatnich dwóch latach.

- Pozwala wyborcom, którzy rejestrują się do głosowania lub aktualizują swoje dane przez internet jednocześnie złożyć wniosek do głosowania korespondencyjnego.

- Pozwala wyborcom na zwrócenie kopert zwrotnych z kartą do głosowania, do zabezpieczonych skrzynek znajdujących się w placówkach wczesnego głosowania.

- Ustanawia 3 listopada świętem państwowym, aby zapewnić dostęp do większych pomieszczeń w większej liczbie budynków rządowych, w placówkach wyborczych w dniu wyborów.

Wyborcy Chicago, którzy przy składaniu wniosku dostarczą swój adres e-mail, otrzymają informacje kiedy:

- Wniosek został rozpatrzony.

- Karty do głosowania zostały wysłane (wysyłka rozpocznie się pod koniec września) z adresem strony internetowej, gdzie można śledzić pakiet wyborczy wysłany na adres wyborcy, a następnie śledzić kopertę zwrotną z kartą do głosowania odesłaną do urzędu Komisji Wyborczej.

- Komisja Wyborcza otrzyma kopertę zwrotną z kartą do głosowania.

- Karta do głosowania została zaakceptowana i policzona lub jeżeli pojawią się wątpliwości dotyczące podpisu czy koperty zwrotnej.

Monika Mysliwiec-Galuszka
Chicago Board of Election Commissioners