50% Amerykanów popiera impeachment Trumpa
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Połowa Amerykanów uważa, że prezydent Donald Trump powinien zostać usunięty ze swojego stanowiska – wynika z nowego sondażu CNN.

Chociaż wzrosło poparcie dla impeachmentu, nie miało to wpływu na ogólne oceny poparcia dla Trumpa i jego zajmowania się problemami kraju. Ogółem 41% osób popiera jego sposób sprawowania władzy, a 57% się z nim nie zgadza – podobnie jak w ankietach przeprowadzonych w sierpniu i wrześniu, zanim Izba Reprezentantów formalnie nie wszczęła dochodzenia w sprawie impeachmentu pod koniec września.

Odsetek osób, które twierdzą, że Trump niewłaściwie wykorzystał swoje stanowisko, aby uzyskać przewagę polityczną nad potencjalnym przeciwnikiem w wyborach prezydenckich w 2020 roku w swoich kontaktach z prezydentem Ukrainy, wynosi 49%, mniej więcej tyle samo, co we wrześniowym sondażu CNN. Jednocześnie więcej osób twierdzi teraz, że Trump nie wykorzystał prezydentury w niewłaściwy sposób (43% w porównaniu z 39%), ponieważ liczba osób niezdecydowanych w tej kwestii spadła. Zmiana ta była w dużej mierze spowodowana 16-procentowym wzrostem liczby republikanów, którzy twierdzą, iż Trump nie wykorzystał prezydentury w niewłaściwy sposób (z 71% do 87%).

Ogółem 50% twierdzi, że to, co Trump powiedział publicznie o swoim zaangażowaniu w stosunki USA z Ukrainą, jest w większości fałszywe. Mniej, bo 44% uważa, że prezydent w większości mówi prawdę na ten temat, z poglądami silnie podzielonymi pomiędzy partie polityczne (86% republikanów twierdzi, że jego publiczne oświadczenia w tej sprawie były w większości prawdziwe, a 83% demokratów, że w większości fałszywe).

Poparcie dla impeachmentu i usunięcia prezydenta jest najsilniejsze wśród demokratów (87%) i wynosi 50% wśród wyborców niezależnych. Wśród republikanów tylko 6% twierdzi, że popiera impeachment i usunięcie republikańskiego prezydenta – mniej niż 14% wyrażających taką opinię we wrześniowym sondażu.

Poza poglądami politycznymi, demograficzne linie podziału poparcia dla impeachmentu wydają się odzwierciedlać te, które towarzyszyły prezydentowi przez cały okres jego prezydentury. Kobiety (56%) są bardziej skłonne niż mężczyźni (44%) do opowiadania się za impeachmentem. Osoby kolorowe (68%) popierają to w większej liczbie niż biali (40%), a biali podzieleni sią z uwagi na edukację (51% osób z wyższym wykształceniem wspiera impeachment w stosunku do 35% bez dyplomu) i dalej według płci (26% białych mężczyzn bez wyższego wykształcenia opiera się za impeachmentem, ale liczba ta podwaja się do 54% wśród białych kobiet z dyplomem 4-letniej uczelni).

W sondażu stwierdzono, że Amerykanie są głęboko zakorzenieni w swoich poglądach po każdej stronie debaty na temat impeachmentu. Spośród tych, którzy mówią, że Trump powinien zostać oskarżony i usunięty, 90% ma bardzo silne przekonanie w tej kwestii, podobnie jak 86% tych, którzy twierdzą, że prezydent powinien pozostać na stanowisku.

Połowa Amerykanów twierdzi, że większość demokratów w Kongresie opowiada się za impeachmentem, ponieważ uważają, że Trump popełnił przestępstwo, które do tego uprawnia (48%), podczas gdy około 4 na 10 twierdzi, że to dlatego, iż za wszelką cenę chcą się pozbyć Trumpa z urzędu (42%). Jeśli chodzi o motywy republikanów, opinia publiczna jest podzielona, 50% uważa, że republikanie w Kongresie w większości sprzeciwiają się impeachmentowi, ponieważ są gotowi chronić Trumpa za wszelką cenę, w porównaniu do 40%, którzy twierdzą, że to dlatego, iż uważają, że prezydent nie popełnił przestępstwa, które wymagałoby jego usunięcia.

Monitor

Udostępnij swoim znajomym: