Chicagowska celebracja 30. rocznicy założenia Grupy Wyszehradzkiej
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

17 czerwca w Konsulacie Generalnym RP odbyły się obchody 30. rocznicy powołania do życia skupiającej Polskę, Węgry, Czechy i Słowację Grupy Wyszehradzkiej oraz kończącej się w czerwcu polskiej prezydencji w Grupie, którą w lipcu przejmą Węgry.

W spotkaniu obok gospodarzy wieczoru – konsul RP Małgorzaty Bąk-Guzik i kierownika Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Chicago Michała Rzeźnika – udział wzięli: konsul generalny Węgier Tomas Kovacs, konsul generalny Czech Jaroslav Kanturek i honorowa konsul Słowacji Rosemary Macko-Wisnosky oraz radcy handlowi Czech i Węgier Tomas Trnk i Andras Juhasz. Obecni byli także reprezentujący państwa partnerskie – Bułgarię i Ukrainę – konsulowie generalni: Svetoslav Stankov i Serhiy Koledov.

DSC 4411

Gości powitała konsul Beata Bąk-Guzik (L). Od prawej: honorowy konsul Słowacji Rosemary Macko-Wisnosky, konsul generalny Czech Jaroslav Kanturek i konsul generalny Węgier Tomas Kovacs

Uczestników spotkania powitała konsul Małgorzata Bąk-Guzik, która jako współgospodarz rocznicowych uroczystości przypomniała najważniejsze sukcesy i przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez państwa Wielkiej Czwórki. „ Grupa Wyszehradzka jest wyjątkową formą współpracy regionalnej. Dzięki tej współpracy mówimy jednym głosem, a dzięki temu nasz głos jest lepiej słyszalny nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Te urodziny przypadają na czas polskiej prezydencji w Grupie i jestem bardzo szczęśliwa, że możemy gościć przedstawicieli krajów należących do Grupy oraz państw partnerskich”.

Wieczorne spotkanie poprzedziła konferencja online z udziałem przedstawicieli państw Grupy oraz przedstawicieli amerykańskiego biznesu. O tym przedsięwzięciu, jak i o dotychczasowych dokonaniach Grupy, mówił drugi z gospodarzy, reprezentujący Polską Agencję Inwestycji i Handlu, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Wietrznym Mieście Michał Rzeźnik. Mówca powiedział, że spotkanie było wspaniałą okazją do zainteresowania strony amerykańskiej możliwościami nawiązania współpracy oraz przedyskutowania możliwości współpracy na polu wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturę, zadań gospodarczych, wymiany handlowej oraz możliwości pracy w networku. „Dzisiejsze spotkanie online z udziałem strony amerykańskiej było pierwszym tego rodzaju we wzajemnych relacjach ze stroną amerykańską” – podkreślił Michał Rzeźnik.

„Spotkanie było przesympatyczne. Dla nas ważnym było to, że uczestniczyli w nim przedstawiciele czterech państw tworzących Grupę Wyszehradzką. Na platformie Zoom były pokazane przedsięwzięcia, które są prowadzone przez państwa tego układu. Dowiedzieliśmy się wiele o tym, co się obecnie dzieje na tej płaszczyźnie. Dla Związku Klubów Polskich, który nie jest organizacją polityczną, ale społeczną, te informacje mogą okazać się bardzo pomocne przy ewentualnym nawiązywaniu bezpośrednich relacji” – powiedziała rzecznik prasowy Związku Klubów Polskich, dr Łucja Mirowska-Kopeć.

DSC 4594

Urodzinowy toast wznoszą: kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIiH Michał Rzeźnik, radcy handlowi Węgier i Czech – Andras Juhasz  i Tomas Trnka

Jakub Sumara, prezes firm „Polish Folklor Imports” oraz „Euroliquor” powiedział, że jednym z najważniejszych akcentów rocznicowych obchodów była możliwość uczestniczenia w bezpośrednich spotkaniach pomiędzy przedstawicielami państw tworzących grupę, a na wcześniejszym spotkaniu online poznanie biznesmenów z innych krajów. „Na wcześniejszym spotkaniu online można było także poznać ludzi z różnych krajów, co jest bardzo cenne, jeżeli chodzi o nawiązywanie kontaktów biznesowych” – powiedział pan Jakub, który wraz z kolegami – Markiem Gawrysiukiem, Zbigniewem Małeckim i Krzysztofem Bogaczem sponsorowali spotkanie.

W części artystycznej wieczoru wystąpił kwartet muzyczny „Capriciosso String Quartet” oraz wokalistka jazzowa Grażyna Auguścik. Artyści wykonali między innymi utwory Antoniego Dvoraka, Fryderyka Chopina, Brahmsa, Bartoka, Smetana, Montiego i Machajdika. Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na przyjęcie przygotowane przez personel delikatesów „Montrose Deli”.