Czy kupisz marihuanę w swoim mieście?
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Od nowego roku marihuana będzie w Illinois legalna, ale stan pozostawił lokalnym władzom decyzje dotyczące zgody na jej sprzedaż na danym terenie administracyjnym. Niektóre miasta już uchwaliły zakazy w tej sprawie.

 

CHICAGO

Sprzedaż marihuany będzie dozwolona na dużym obszarze Chicago, ale burmistrz Lori Lightfoot wprowadziła rozporządzenie w sprawie podziału na strefy, które wyklucza strefę w centralnej dzielnicy biznesowej miasta, w tym Loop i Magnificent Mile oraz główne atrakcje turystyczne.

Reszta miasta zostanie podzielona na siedem stref z 13 dozwolonymi lokalizacjami detalicznej sprzedaży marihuany.

Zgodnie z prawem stanowym zakaz używania produktów z konopi indyjskich ma obowiązywać w miejscach publicznych. Marihuana rekreacyjna nie będzie dozwolona dla osób poniżej 21. roku życia.

 

PÓŁNOCNE PRZEDMIEŚCIA

Crystal Lake

Rada Miasta zatwierdziła rozporządzenie w sprawie zgody na sprzedaż rekreacyjnej marihuany i podziału na strefy, w których będą mogły otwierane takie lokale. Nie ma zgody na uprawę i przetwórstwo konopi indyjskich na terenie Crystal Lake. Decyzja o zniesieniu zakazu prowadzenia tego rodzaju działalności może zostać ponownie rozpatrzona w przyszłości. Przegłosowano również wprowadzenie dodatkowego 3% podatku od sprzedaży marihuany w Crystal Lake.

 

Grayslake

Władze tego miasta nie zezwoliły na sprzedaż rekreacyjnej marihuany na terenie Grayslake, nawet po jej legalizacji w Illinois. Urzędnicy będą monitorować problemy i sposób, w jaki radzą sobie z nimi inne miasta, a następnie Rada Miasta zbierze się, aby ponownie rozpatrzyć sprawę. W Grayslake nie prowadzona jest także sprzedaż medycznej marihuany.

 

Lake Forest

Rada Miasta jednogłośnie przegłosowała na spotkaniu w dniu 7 października zakaz sprzedaży rekreacyjnej w granicach Lake Forest.

 

Lake Zurich

Władze tego miasta nie zgodziły się na sprzedaż rekreacyjnej marihuany. Decyzję zarząd podjął stosunkiem głosów 5-1 na spotkaniu 23 września.

 

Park Ridge

Rada Miasta przegłosowała zakaz sprzedaży marihuany rekreacyjnej na posiedzeniu w dniu 7 października.

 

ZACHODNIE PRZEDMIEŚCIA

Downers Grove

Radni przegłosowali (4-3) zakaz sprzedaży marihuany po jej legalizacji w Illinois podczas posiedzenia 8 października, po gorącej debacie. Nie zgodzili się również na wycofanie zakazu z dniem 1 stycznia 2021 r., po roku monitorowania sprzedaży konopi indyjskich w innych miastach, ale stwierdzili, że są otwarci na ponowne rozważenie tej kwestii w przyszłości.

 

Elburn

W miasteczku tym sprzedaż marihuany będzie dozwolona. Chociaż w Elburn nie ma żadnych aptek z marihuaną do celów medycznych, to lokalne władze wydadzą rozporządzenie w sprawie uruchomienia sprzedaży marihuany, gdy tylko stanowe prawo wejdzie w życie.

 

Lombard

Rada Miasta przegłosowała na posiedzeniu 3 października zgodę na sprzedaż marihuany. Lombard przygotowało strefy, w których takie punkty będą mogły być otwierane.

 

Naperville

Rekreacyjna sprzedaż marihuany nie będzie dozwolona w tym mieście. Nie zgodzili się na to radni. Jednak urzędnicy miejscy planują rozpisać w tej sprawie referendum, które mogłoby zostać przeprowadzone przy prawyborach w marcu 2020 r. W Naperville działa już jedna apteka z marihuaną do celów medycznych.

 

Oak Park

W miasteczku tym sprzedaż marihuany rekreacyjnej będzie legalna. Przyjęte przez radnych przepisy w tym zakresie są podobne do tych, które regulują działalność punktów sprzedaży konopi indyjskich do celów medycznych. W Oak Park działa jedna apteka z marihuaną medyczną.

 

Riverside

W miasteczku sprzedaż marihuany do celów rekreacyjnych po jej legalizacji w Illinois będzie legalna. Rozporządzenie w tej sprawie przyjęto stosunkiem głosów 4–2. Punkty sprzedaży będą mogły być otwierane w dzielnicy handlowej na Harlem Avenue.

 

Wheaton

Władze miasteczka nie zgodziły się na sprzedaż marihuany rekreacyjnej w 2020 roku. Można otwierać tam apteki z marihuaną na receptę, ale obecnie nie ma w Wheaton takich aptek.

 

POŁUDNIOWE PRZEDMIEŚCIA

Bolingbrook

Radni z tego miasta nie zezwoli na sprzedaż marihuany rekreacyjnej. Nie ma tam obecnie żadnych aptek z marihuaną i władze miasta nie mają planów, aby przekazać kwestię sprzedaży marihuany wyborcom lub ponownie rozważyć tę decyzję w najbliższej przyszłości.

 

Darien

Władze miejskie zezwoliły na sprzedaż marihuany rekreacyjnej, gdy będzie już legalna w Illinois. Rada Miasta Darien przegłosowała to rozporządzenie stosunkiem głosów 4-3 po tym, jak zdecydowana większość mieszkańców wyraziła swoje poparcie dla takiego rozwiązania w przeprowadzonej ankiecie.

 

Mokena

Rada tego miasteczka jednogłośnie zatwierdziła rozporządzenie zakazujące sprzedaży marihuany rekreacyjnej na posiedzeniu zwołanym 14 października.

 

Orland Park

W miasteczku tym władze lokalne na posiedzeniu 7 października zatwierdziły zakaz sprzedaży marihuany rekreacyjnej. Burmistrz Keith Pekau powiedział, że jest otwarty na rewizję sprawy po wdrożeniu legalizacji, ale raczej nie zmieni zdania.

 

Plainfield

Rada Miasta zagłosowała 7 października za przyjęciem rozporządzenia zakazującego sprzedaży marihuany.

W nadchodzących miesiącach z pewnością władze kolejnych miasteczek będą podejmować decyzje w sprawie sprzedaży marihuany w obrębie ich granic administracyjnych.

Mieszkańcy Illinois w wieku 21 lat i starsi od 1 stycznia 2020 r. będą mogli nabyć jednorazowo i posiadać uncję marihuany (30 gramów) albo 5 gramów koncentratu marihuany, czy 500 miligramów THC w produktach typy żelki, cukierki czy nalewki. Osoby odwiedzające Illinois będą mogły nabyć połowę dozwolonej ilości - 15 gramów marihuany. Tylko osoby wpisane do programu medycznej marihuany mogłyby hodować konopie indyjskie w domu - dozwolone będzie posiadanie pięciu krzaków.

JT

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: