Czy znikną pokoje odosobnienia w szkołach?
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

We wtorek senacka Komisja ds. Edukacji w Illinois zatwierdziła ustawę, która zakazywałaby stosowania przymusu fizycznego i specjalnych pokojów odosobnienia dla uczniów szkół w Illinois.

Ustawa 2296 sponsorowana przez senator Ann Gillespie, wymagałaby od wszystkich szkół rezygnacji z wszelkiego rodzaju pomieszczeń zamkniętych, w których dzieci poddawane są izolacji oraz ograniczenia przymusu fizycznego. Ponadto szkoły mogą izolować uczniów w otwartych pomieszczeniach i stosować inne rodzaje środków przymusu tylko wtedy, gdy istnieje ryzyko poważnych obrażeń fizycznych dla ucznia lub innych osób.

Szkoły są obecnie zobowiązane do zgłaszania władzom stanu każdego incydentu związanego ze stosowaniem izolacji lub przymusu i zapewniają więcej szkoleń dla pracowników, aby wiedzieli, jak radzić sobie w sytuacjach, które mogą prowadzić do takich działań.

Cheryl Janses, dyrektor ds. polityki w Equip for Equality, grupie wspierającej osoby niepełnosprawne, uważa jednak, że tego typy kara przynosi skutek przeciwny od zamierzonego.

„Fizyczne ograniczenie i odosobnienie nie mają działania terapeutycznego ani edukacyjnego, w rzeczywistości mogą zaostrzyć zachowania, którym miały powstrzymać” - powiedziała. 

Ustawodawcy twierdzą, że największym wyzwaniem dla ustawy jest argument niektórych dystryktów szkolnych dotyczący okazjonalnej potrzeby stosowania fizycznych ograniczeń. Co najmniej 31 stanów zakazało już przytrzymywania dzieci w pozycji leżącej na brzuchu, ponieważ może to utrudniać dziecku oddychanie. Stanowe władze początkowo wiosną ubiegłego zakazały praktyk polegających na kładzeniu twarzą w dół czy na plecach w momencie unieruchomienia fizycznego, ale potem zdecydowały się umożliwić je co najmniej na ten rok szkolny, po naciskach ze strony kilku prywatnych firm. 

Guy Stevens, założyciel Alliance Against Secusion and Restraint, zeznał, że rezultaty mogą być tragiczne.

“Stosowanie tego typu interwencji może prowadzić do poważnych urazów u uczniów, nauczycieli i personelu. Niestety, są przypadki zgonów z powodu użycia środków przymusu” – powiedział.

Przepisy stanowe przyjęte w kwietniu 2020 roku nałożyły bardziej surowe ograniczenia na stosowanie odosobnienia, w tym zakaz izolowania uczniów za zamkniętymi drzwiami, ale nie zakazały stosowania fizycznego unieruchomienia. Krytycy argumentowali, że ważne jest, aby uchwalić stanowe prawo chroniące dzieci, a nie polegać tylko na zasadach rady edukacji.

Ustawa przeszła przez stanową Komisję ds. Edukacji stosunkiem głosów 11 do 2.

Więcej na temat tych praktyk pisaliśmy w artykule Ciche pokoje oraz Nic się nie zmieniło

jm