----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Zmiany klimatyczne mogą zmusić ponad 200 milionów ludzi do opuszczenia swoich domów w ciągu najbliższych trzech dekad i stworzenia gorących punktów migracji, o ile nie zostaną podjęte pilne działania w celu zmniejszenia globalnych emisji -  wynika z raportu Banku Światowego.

Druga część raportu opublikowanego w poniedziałek analizuje, w jaki sposób skutki wolno zachodzących zmian klimatycznych, takich jak niedobór wody, zmniejszenie wydajności upraw i podnoszenie się poziomu mórz, mogą doprowadzić do migracji milionów osób, które raport określa jako „migrantów klimatycznych”, do 2050 roku. W raporcie przygotowano trzy scenariusze, uzależnione od działań podjętych w walce ze zmianami klimatu.

W najbardziej pesymistycznym scenariuszu, przy wysokim poziomie emisji i nierównym rozwoju, raport przewiduje do 216 milionów osób przemieszczających się we własnych krajach w sześciu analizowanych regionach: Ameryce Łacińskiej, Północnej Afryce, Afryce Subsaharyjskiej, Europie Wschodniej i Środkowej Azji, Południowej Azji, Azji Wschodniej i regionie Pacyfiku.

W najbardziej przyjaznym dla klimatu scenariuszu, przy niskim poziomie emisji i zrównoważonym rozwoju liczba migrantów może być nawet o 80% niższa, ale nadal skutkować będzie przemieszczaniem się 44 milionów osób.

W raporcie nie uwzględniono krótkoterminowych skutków zmiany klimatu, takich jak wpływ na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Przewiduje się, że Afryka Północna będzie miała największy odsetek migrantów klimatycznych, z 19 milionami osób przemieszczających się, co odpowiada około 9% całkowitej populacji, głównie z powodu zwiększonego niedoboru wody- czytamy w raporcie.

W Azji Południowej Bangladesz jest szczególnie zagrożony powodziami i nieurodzajami upraw, które odpowiadają za prawie połowę przewidywanych migracji klimatycznych, przy czym 19.9 mln ludzi, w tym coraz większy odsetek kobiet, będzie przemieszczać się do 2050 r. w pesymistycznym scenariuszu.

W raporcie nie uwzględniono migracji klimatycznych przez granice.

„Uważamy, że trzy na cztery osoby zmuszone do zmiany miejsca zamieszkania, będą się przemieszczać w obrębie tych samych krajów” – powiedziała dr Kanta Kumari Rigaud, główny specjalista ds. środowiska w Banku Światowym i współautor raportu.

Wpływ zmian klimatu na migrację nie jest nowym zjawiskiem, często też wynika z kombinacji czynników skłaniających ludzi do przemieszczania się. Ludzie dotknięci konfliktami, niesprawiedliwością i nierównościami społecznymi są również bardziej podatni na skutki zmiany klimatu, ponieważ mają ograniczone środki na przystosowanie się.

Najgorszy przewidywany scenariusz jest wysoce prawdopodobny, jeśli nie zostaną podjęte wspólne działania na rzecz redukcji emisji i inwestycji w rozwój, zwłaszcza w najbliższej dekadzie.

jm