Obchody Święta Niepodległości w JOM
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Jedenastego listopada, w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago odbyły się uroczystości upamiętniające 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Patriotyczne spotkanie w Auli Jana Pawła II po wieczornej mszy świętej przygotowali członkowie Teatru Ludowego „Rzepicha” z kapelą i poetami ze Zrzeszenia Literatów Polskich im. JP II.

Recytacją wiersza „Modlitwa Narodu” autorstwa Urszuli Bryndy, gospodyni spotkania Alina Szymczyk rozpoczęła swoje refleksje o obchodach Święta Niepodległości, które są w JOM organizowane od 15 lat.

W słowie o przyczynach utraty wolności, jak również jej odzyskaniu Alina Szymczyk przypomniała wydarzenia historyczne z minionych dwóch wieków, które miały bezpośredni wpływ na utratę wolności. Na początku XVII wieku państwo polskie osłabione licznymi wojnami z Tatarami, Turkami, kozakami pod dowództwem Chmielnickiego, najazdem Szwedów i słabymi rządami ostatniego króla Polski, Stanisława Poniatowskiego, doprowadziły kraj do kolejnych rozbiorów i narodowej niewoli na 123 lata. Nasz kraj zniknął z mapy politycznej Europy. Polacy nie zapomnieli jednak, że kiedyś kraj był wolny. Sukcesywnie wybuchały powstania, które miały na celu przywrócić wolność. Stało się to jednak możliwe dopiero w drugiej dekadzie minionego wieku. Na początku I wojny światowej, w podkrakowskiej miejscowości Oleandry, Piłsudski sformował polski oddział I Kompani Kadrowej, w skład której weszła szkolona w Związku Strzeleckim młodzież. Pod koniec 1915 roku Legiony Polskie liczyły już ponad 20 tysięcy żołnierzy. Powoli zaczęły klarować się losy I wojny światowej oraz naszej niepodległości. Wojna zakończyła się 11 listopada 1918 roku, z chwilą podpisania przez Niemcy rozejmu pod Paryżem. Wówczas to Rada Regencyjna, czyli Rząd Tymczasowy Polski, przekazał władzę w kraju Józefowi Piłsudskiemu.

Członkowie teatru i poeci w swoich wierszach przypomnieli wydarzenia sprzed ponad stu lat. W programie tego wieczoru wiersze czytali: Maria Mili Purymska, Ewa Belicki, Grażyna Jachymiak, Hilda Wójtowicz, Jerzy Kowalewski, Beata Korzeniak, Wiesława Sykut i Alina Szymczyk. Nad oprawą muzyczną czuwali: Beata Korzeniak, Jadwiga i Leonard Szparkowscy, Kazimierz Szymański, Władysław Wytrwał oraz kapela w składzie: Mirosław Sroczyński, Józef Kramarczyk, Zdzisław Kłoskowski, Bronisław Nowak, Andrzej Krawczyk, Bogdan Korona i grający na perkusji pan Igor. Nagłośnienie oraz serwis fotograficzny zapewnił Ryszard Siek, a nad całością czuwał duchowy opiekun środowiska jezuita, o. Jakub Śpiewak.

Tekst: Andrzej Baraniak

Zdjęcia Ryszard Siek