Rok 2017 - jakie zmiany w stanowym prawie?
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Jest ich ponad 200 i regulują różne sfery życia mieszkańców naszego stanu. Większość nowych praw dotyczy poprawy bezpieczeństwa, ale nie tylko. Warto się z nimi zapoznać, by z nich korzystać albo uniknąć kar za ich złamanie.

Dekryminalizacja marihuany

Osoby zatrzymane w Illinois, które będą miały przy sobie do 10 gramów marihuany zostaną ukarane mandatem, którego wysokość może się wahać od $100 do $200. 

Do tej pory posiadanie ponad 10 gramów marihuany było traktowane jak wykroczenie zagrożone karą do sześciu miesięcy więzienia i grzywną w wysokości do $1,500.

Stanowe przepisy nie eliminują wprowadzonych w 2012 roku w Chicago, które zakładają karanie osób posiadających do 15 gramów mandatami w wysokości od 250 do 500 dolarów. Nowa ustawa systematyzuje prawo w całym stanie dekryminalizując posiadanie niewielkiej ilości marihuany.

Zniesiony podatek od tamponów

Od 1 stycznia Illinois znosi tzw. tampon tax - podatek w wysokości 6.25 procent nakładany na artykuły takie jak tampony i podpaski. Illinois jest trzecim stanem, po Nowym Jorku i Connecticut, który w 2016 roku wyeliminował ten podatek.

Walka z uzależnieniami od opioidów i heroiny

W życie wchodzą dwie ustawy, które są odpowiedzią stanu na kryzys związany z rosnącą liczbą uzależnień od opioidów i heroiny. Jedna pozwala osobom, wobec których toczą się procesy sądowe, na zażywanie leków będących częścią terapii. Druga wymaga, by w ramach licencjonowanych programów uzależnień dostarczane były informacje na temat stosowanych leków w przypadkach przedawkowania narkotyków.

Zakaz sprzedaży dopalaczy "bath salts"

Za sprzedaż lub oferowanie syntetycznych narkotyków znanych pod nazwą "bath salts" grozi do $150,000 grzywny. Po wejściu w życie 1 stycznia 2017 roku ustawy sponsorowanej przez stanowego kongresmena Avery'ego Bourne'a i stanowego senatora Andy'ego Manara lokalne władze mogą cofnąć też licencje właścicielom biznesów, którzy zostali uznani winnymi naruszeń prawa.

Ochrona prywatności pracowników w internecie

W 2013 roku Illinois stało się drugim stanem, który wprowadził zakaz wymagania od pracowników lub kandydatów podawania nazw użytkowników i haseł do kont społecznościowych. Nowa ustawa rozszerza tę ochronę na wszelkie inne konta osobiste "online" oraz zakazuje pracodawcom dyscyplinowania pracowników lub odrzucania kandydatów za odmowę przekazania tych informacji.

Umożliwienie sanitariuszom wstrzykiwania epinefryny

Wszyscy przeszkoleni sanitariusze w Illinois będą mogli użyć EpiPen, lekarstwa ratującego życie w nagłych reakcjach alergicznych. Epinefryna (adrenalina), powoduje między innymi odwrócenie reakcji alergicznej i natychmiastowe rozluźnienie mięśni gładkich oskrzeli i gardła, co powoduje udrożnienie dróg oddechowych człowieka.

Poszukiwanie beneficjentów ubezpieczeń na życie

Firmy ubezpieczeniowe od nowego roku muszą sprawdzić dane z Social Security w celu znalezienia beneficjentów polis na życie, po które nikt się nie zgłosił. Prawo, do którego uchwalenia doprowadził skarbnik Illinois Mike Frerichs, jest odpowiedzią na audyt wykazujący, że firmy ubezpieczeniowe nie wypłaciły od 2011 roku polis o wartości ponad $550 milionów dolarów.

Prawnicy dla nieletnich w sprawach dotyczących zabójstw

Funkcjonariusze organów ścigania po nowym roku nie będą mogli przesłuchiwać dzieci w wieku poniżej 15 roku życia bez obecności prawnika w sprawach zabójstw i niektórych przestępstw seksualnych. Prawo wcześniej stosowane było w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia. Nowa ustawa upraszcza również powiadomienie o przysługujących zatrzymanym prawach, które funkcjonariusze muszą przeczytać wszystkim nieletnim i rozszerza wymóg nagrywania ich przesłuchań.

Szkolenie pracowników salonów piękności w zakresie przemocy domowej

Osoby ubiegające się o licencję fryzjera czy kosmetyczki lub odnawiające ją będą od nowego roku zaliczać jedną godzinę szkolenia dotyczącą tego, w jaki sposób rozpoznać oznaki przemocy w rodzinie i jak pomóc swoim klientom w poszukiwaniu pomocy lub powiadamiania odpowiednich służb. Fryzjer czy pracownik salonu kosmetycznego nie będzie miał obowiązku zgłaszania policji takich sytuacji dotyczących przemocy domowej. Nasz stan pod tym względem jest prawdziwym pionierem.

Zapewnienie opieki emerytowanym policyjnym psom

Policjanci oddziałów K-9 będą mieli pierwszeństwo przy adopcji swoich czworonożnych partnerów, gdy psy przejdą na emeryturę. Jeżeli funkcjonariusz nie będzie chciał psa, inny pracownik departamentu policji będzie miał do tego prawo. Psy będą mogły też trafić do organizacji non-profit lub schronisk dla zwierząt, które nie przeprowadzają eutanazji.

Ochrona najmniej zarabiających pracowników

To prawo jest odpowiedzią na umowy podpisane przez pracowników restauracji Jimmy John's, które wprowadzały zakaz podejmowania przez nich pracy w innych sieciach serwujących kanapki. Dotyczyło osób zarabiających $13.50 na godzinę lub mniej. Stan Illinois zabrania podobnych praktyk. Biuro prokurator stanu Illinois zawarło z Jimmy John's umowę, w której sieć zgodziła się zaprzestać podpisywania podobnych umów.

Chorobowe do wykorzystania na opiekę rodziny

Pracownicy w Illinois od 1 stycznia będą mogli używać maksymalnie połowę swoich płatnych dni chorobowych w celu opieki nad członkami rodziny, w tym dzieci, małżonków, rodzeństwa, rodziców, teściów, wnuków lub dziadków.

Ochrona przed wysokim poziomem ołowiu

Po kryzysie związanym z wykryciem wysokiego poziomu ołowiu w wodzie pitnej we Flint w stanie Michigan, stan Illinois wprowadza prawo nakazujące właścicielom nieruchomości, w których wykryty wysoki poziom ołowiu, usunięcie problemu przed sprzedażą budynku lub odnowieniem jego wynajmu. Ustawa dotyczy budynków mieszkalnych i opieki nad dziećmi.

Żądanie informacji na temat aborcji

Pracownicy medyczni mają obowiązek przedstawić pacjentom informacje na temat procedur, takich jak aborcja, gdy zostaną o to poproszeni, niezależnie od ich przekonań religijnych lub moralnych. Lekarze z klinik pro-life nie mogą odmówić wydania skierowania do ośrodków, w których można wykonywać aborcję. Prawo zostało zaskarżone przez kliniki z północy Illinois. Zdaniem krytyków ustawa jest niezgodna z pierwszą poprawką do konstytucji.

Dostęp do antykoncepcji

Od nowego roku mieszkanki Illinois zyskają szerszy dostęp do środków antykoncepcyjnych. Firmy ubezpieczeniowe już zostały zmuszone do finansowania szerokiej gamy środków po wejściu w życie reformy ochrony zdrowia Obamacare (Affordable Care Act), ale dzięki ustawie przyjętej przez stanowy Kongres i podpisanej przez gubernatora dostęp do nich będzie jeszcze łatwiejszy. Obecne prawo ogranicza zasięg do mniejszej liczby opcji form kontroli urodzeń. 

Szkolenia instruktorów jogi

Nowa ustawa precyzuje, że szkoły lub programy, które uczą jogi lub instruktorów, nie muszą uzyskiwać licencji od Stanowej Rady Szkolnictwa Wyższego. Instruktorzy jogi w Illinois mogą swobodnie ćwiczyć z klientami bez stanowych regulacji, dzięki ustawie senatora Dona Harmon z Oak Park. Nowe prawo zwalnia instruktorów jogi od nadzoru stanu, a ich usługi nie są traktowane jako zawodowe czy biznesowe. 

Piroga oficjalnym artefaktem Illinois

Illinois od 2017 roku uznaje pirogę za oficjalny artefakt stanu. To niewielka, płaskodenna łódź wydrążona z pnia, napędzana wiosłem o jednym piórze (pagajem). Jej budowa umożliwia pływanie po bardzo płytkiej wodzie i łatwe wyciąganie jej na brzeg. Nie jest przeznaczona do pływania na otwartych wodach. Angielska nazwa pirogue pochodzi od hiszpańskiego słowa piragua [piɾaɣwa].

JT

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: