Setki przypadków wykroczeń na tle seksualnym w szkołach
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Jednostka nadzorująca Chicago Public Schools, której zadaniem jest zbadanie doniesień dotyczących wykorzystania seksualnego, otworzyła w ubiegłym roku ponad 400 nowych spraw, w tym zarzuty względem nauczycielki edukacji specjalnej, która wykorzystała seksualnie jednego z uczniów i przypadek zarejestrowanego przestępcy seksualnego, który był w stanie zatrudnić się w CPS jako wolontariusz.

Inspektor generalny CPS, Will Fletcher, opublikował w środę pierwszy doroczny raport swojego biura od czasu powołania go na tę funkcję przez burmistrz Lori Lightfoot w czerwcu ubiegłego roku. W raporcie szczegółowo opisał pracę jednostki ds. zarzutów seksualnych (SAU) swojego biura, której zadaniem jest badanie zarzutów wykorzystywania seksualnego uczniów przez osoby dorosłe w obrębie dystryktu.

Z raportu wynika, że SAU otworzyło 434 nowe sprawy w roku podatkowym 2020, który był pierwszym pełnym rokiem działalności jednostki. Chociaż liczba ta spadła w porównaniu z rokiem podatkowym 2019, raport Fletchera stwierdza, że liczba skarg kierowanych do jednostki w rzeczywistości znacznie wzrosła w okresie od września 2019 r. do lutego 2020 r., zanim nie spadła w momencie, gdy szkoły zostały zamknięte z powodu pandemii COVID-19.

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku podatkowego 2020 SAU otworzył 351 spraw, osiągając najwyższe liczby w lutym, kiedy otwierano ponad cztery nowe sprawy w każdego dnia szkolnego. Jednak od marca do czerwca liczba nowych przypadków gwałtownie spadła.

Według raportu ponad połowa skarg wpływających do SAU dotyczyła „dziwnych” lub potencjalnie niepokojących zachowań, ale były dziesiątki innych skarg dotyczących uwodzenia (37 otwartych spraw), aktów seksualnych (30 przypadków) i molestowania seksualnego (29 przypadków).

W roku podatkowym 2020 dochodzenia SAU doprowadziły do usunięcia lub zablokowania dostępu do szkół 140 pracowników. A spośród spraw wszczętych w 2020 r. 47 doprowadziło do zaangażowania się chicagowskiego departamentu policji, w tym czterech, w których faktycznie wniesiono oskarżenia.

Wśród najbardziej rażących spraw wyszczególnionych w raporcie znalazł się przypadek nauczycielki edukacji specjalnej szkoły podstawowej, która napastowała seksualnie ucznia ósmej klasy. CPD i Departament ds. Dzieci i Rodziny Illinois wszczęły dochodzenie w tej sprawie, ale porzuciły je po tym, jak ofiara zaprzeczyła molestowaniu.

Według raportu Biuro Inspektora Generalnego (OIG) kontynuowało własne dochodzenie i wykryło ponad 12,000 połączeń między nauczycielką a uczniem na ich telefonach. Następnie uczeń ujawnił nadużycie OIG, które skierowało sprawę z powrotem do CPD i DCFS.

Nauczycielka zrezygnowała, a następnie została aresztowana i postawiono jej trzy zarzuty przestępstw seksualnych, które - zgodnie z raportem - pozostają w toku.

„Ten przypadek pokazuje, jak ważne jest niezależne dochodzenie w sprawie tych zarzutów, w ramach inicjatywy dystryktu mającej na celu wyeliminowanie wykroczeń na tle seksualnym pomiędzy osobą dorosłą, a uczniem, i zapewnienie uczniom niezbędnego im wsparcia” – powiedział Fletcher.

W innym przypadku wolontariusz, który okazał się zarejestrowanym przestępcą seksualnym wcześniej skazanym za poważne przestępstwo na tle seksualnym, uwodził uczennice z zamiarem wykorzystania. Raport stwierdza, że CPS nie przeprowadziło należytej kontroli przeszłości kryminalnej wolontariusza.

W raporcie Fletcher stwierdził, że sytuacja nie była winą konkretnej osoby, ale „ogólną porażką”. Uzyskawszy wiedzę na temat jego wcześniejszego skazania, CPS zabroniło wolontariuszowi wstępu na teren jakiejkolwiek placówki dystryktu szkolnego. Obecnie trwa policyjne dochodzenie w tej sprawie.

W odpowiedzi na publikację raportu, rzecznik CPS, James Gherardi, powiedział, że dystrykt „zobowiązuje się do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób, których działania naruszają politykę CPS i zaufanie opinii publicznej”.

„Biuro Inspektora Generalnego jest istotnym partnerem i doceniamy jego wkład w działania dystryktu” – poinformował w oświadczeniu. „CPS będzie nadal upewniać się, że wszyscy pracownicy przestrzegają najwyższych standardów uczciwości oraz działać w najlepszym interesie naszych uczniów”.

Całkowita liczba skarg wniesionych do biura Fletchera spadła o 10% w roku podatkowym 2020, w dużej mierze z powodu pandemii koronawirusa. Inne kwestie wyszczególnione w raporcie obejmują naruszenia dotyczące miejsca zamieszkania i zasad etyki, oszustwa związane z czesnym, przypadki dyskryminacji czy odwetu.

jm