----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Prawie pół miliona Amerykanów rocznie umiera w wyniku palenia, które jest główną przyczyną możliwej do uniknięcia śmierci w Stanach Zjednoczonych. Kolejne 16 milionów Amerykanów cierpi na poważne choroby spowodowane paleniem. Palenie ma również wpływ na gospodarkę, w tym ponad 225 miliardów dolarów rocznie przeznaczanych na leczenie chorób związanych z paleniem w USA i ponad 156 miliardów wynikających z utraty produktywności.

Chociaż zagrożenia związane z paleniem i używaniem tytoniu są dobrze znane i powszechnie rozumiane, 42.4 mln dorosłych Amerykanów –16.6% dorosłej populacji – pali codziennie lub przez większość dni i wypaliło co najmniej 100 papierosów w swoim życiu.

W Illinois wskaźnik palenia jest niższy niż w całym kraju. Szacuje się, że 15.9% osób w wieku 18 lat i starszych w Illinois to palacze, co stanowi 22 najniższy wskaźnik palenia wśród stanów.

6

Średnia długość życia

Stany, w których duża część populacji pali często mają wyniki zdrowotne poniżej średniej i na odwrót – i ten wzór utrzymuje się w Illinois. Średnia przewidywana długość życia w stanie wynosi 79.4 lat, w porównaniu do 79.2 lat w całym kraju.

Średnia długość życia jest jednym z najważniejszych i najczęściej cytowanych wskaźników zdrowia populacji – a w Stanach Zjednoczonych średnia długość życia spada w historycznym tempie. Według Centers for Disease Control and Prevention średnia długość życia w chwili urodzenia spadła o 1.5 roku w 2020 roku, co jest największym rocznym spadkiem od II wojny światowej.

CDC przypisuje ten spadek pandemii COVID-19 i rekordowej liczbie 93,000 zgonów z powodu przedawkowania narkotyków. Przyczyniły się do tego również zabójstwa, cukrzyca i choroby wątroby.

Chociaż ogólnokrajowy trend jest alarmujący, w całym kraju występują znaczne regionalne różnice w średniej długości życia.

Od 2019 r., najnowszego dostępnego roku danych na poziomie stanowym, średnia długość życia w chwili urodzenia w Illinois wynosi 79.4 lat, co jest 21. najwyższą wartością wśród stanów i jest wyższa niż średnia krajowa wynosząca 79.2 lat.

Zarówno na poziomie jednostki, jak i populacji oczekiwana długość życia jest ściśle powiązana z pewnymi czynnikami ekonomicznymi, takimi jak ubóstwo. Amerykanie o niższych dochodach rzadziej mogą sobie pozwolić na odpowiednią opiekę zdrowotną lub szereg zdrowych opcji związanych z dietą i stylem życia. Ostatnie badania wykazały, że oczekiwana długość życia 1% najbogatszych Amerykanów znacznie przekracza 1% najbiedniejszych - o grubo ponad dekadę – a mieszkańcy Illinois mają nieco mniejsze szanse na trudności finansowe niż większość Amerykanów. Stanowy wskaźnik ubóstwa wynoszący 11.5% jest niższy niż krajowy wskaźnik ubóstwa wynoszący 12.3%.

jm