----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła awaryjne stosowanie dawki przypominającej szczepionki Pfizer/BioNTech Covid-19 dla nastolatków w wieku od 12 do 15 lat.

Ponadto agencja skróciła czas pomiędzy pierwszą serią szczepionki, a dawką uzupełniającą - z co najmniej sześciu do pięciu miesięcy, dla wszystkich powyżej 12 roku życia. Dawka zawiera taką samą ilość szczepionki jak początkowe: 30 mikrogramów. 

FDA stwierdziła, że decyzja została podjęta na podstawie danych pochodzących z Izraela. "Te dodatkowe dane umożliwiły FDA ponowną ocenę korzyści i ryzyka stosowania jej w młodszej populacji, w kontekście obecnego gwałtownego wzrostu liczby przypadków COVID-19" - przekazała agencja. "Dane pokazują, że nie ma obaw dotyczących bezpieczeństwa w stosowaniu dawki przypominającej w tej grupie” - dodano.

Nastolatki w tej grupie wiekowej kwalifikują się do otrzymywania pierwszej serii szczepionki Pfizer/BioNTech już od połowy maja 2021. Obecnie mniej więcej połowa populacji w wieku od 12 do 15 lat, czyli około 8.7 miliona osób, jest w pełni zaszczepiona. Około 5 milionów drugą dawkę przyjęło ponad pięć miesięcy temu i kwalifikuje się do otrzymania trzeciej -przypominającej.

Już w październiku 2021 roku CDC wydało rekomendację, aby wszyscy powyżej 16. roku życia, którzy przyjęli dwie szczepionki Pfizer/BioNTech lub Moderna co najmniej sześć miesięcy wcześniej, zgłosili się po dawkę uzupełniającą. Osoby, które przyjęły preparat Johnson & Johnson kwalifikują się na dawkę przypominającą już po dwóch miesiącach.

Dodatkowo FDA zezwoliła również na podanie trzeciej dawki niektórym dzieciom o obniżonej odporności w wieku od 5 do 11 lat, w tym dzieciom, którym przeszczepiono narządy.

Do tej pory w Stanach Zjednoczonych około 68.8 mln osób przyjęło szczepionkę uzupełniającą. To mniej niż połowa z prawie 180 milionów ludzi, którzy się do tego kwalifikują i około jedna piąta całej populacji USA. Jak wynika z danych CDC, co najmniej 69 milionów osób w wieku 5 lat i starszych nie otrzymało pierwszej dawki szczepionki przeciwko Covid-19.

al